Signup


Be a storyspotter &
change the world with us!

Det är lätt att bli en storyspotter och ladda upp dina egna ljudfiler i StorySpot, men först behöver du skapa ett konto. Det gör du enkelt här med din mailadress. Eller i högra hörnet av sidan, men ditt Facebook- eller googlekonto. Så fort du har skapat ditt konto är det bara att börja ladda upp dina ljudfiler under Your Storyspots.


It is easy to become a storyspotter and share your podcasts with us, but first you need to create an account. Do it easily with your e-mail here, or in the right corner of the page with your Facebook- or google account. As soon as you have created your account you can start to share your sound files at Your Storyspots.


Enbart ditt användarnamn kommer att synas i appen. / Only your username will show in the App.


Läs mer om vad StorySpot är här!