map

Fyll Sverige med dina berättelser

Ladda upp dina egna storyspots här!

MG_2798-photo-CarlaOrregoVeliz

Vad är StorySpot?

StorySpot är en samlingsplats för geotaggade podcasts. Läs mer om oss och hur du laddar upp dina ljudfiler här.

MG_2742-photo-CarlaOrregoVeliz_kopia

What is StorySpot?

StorySpot is a gathering place where people can share and listen to location based podcasts.

iphone

Get the App

Download the StorySpot App from App Store here today! And sign up to our newsletter.